WIELKA LOTERIA

Oświadczenie zwycięzcy loterii organizowanej pod nazwą Wielka Loteria

Zwycięzcą został:

Imię i nazwisko zwycięzcy: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adres do doręczeń w Polsce: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Numer telefonu zgodny z numerem telefonu, z którego uczestnik dokonał zgłoszenia lub który podał w zgłoszeniu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zwycięzca oświadcza, że dokonał zgłoszenia działając jako konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.). Ponadto zwycięzca oświadcza, że nie jest osobą, o której mowa w pkt. 2.2. regulaminu loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą „Wielka Loteria”, tj. nie jest pracownikiem i przedstawicielem Brexter Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub Teekanne Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jak również pracownikiem innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu loterii.

Zwycięzca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem loterii promocyjnej "Wielka Loteria" i akceptuje jego postanowienia.

Zwycięzca wyraża zgodę na przetwarzanie wszystkich podanych powyżej oraz podanych w zgłoszeniu danych osobowych przez Brexter Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w celu przeprowadzenia loterii promocyjnej "Wielka Loteria" (w tym w celu ustalenia zwycięzców loterii i wydania im nagród). Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ww. celach jest Brexter Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zwycięzca oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Zwycięzca oświadcza, iż został poinformowany o dobrowolności podania jego danych osobowych jak również o fakcie, iż podanie jego danych osobowych jest niezbędne w celu ustalenia zwycięzców loterii i wydania im nagród.

Zwycięzca

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pobierz tutaj w formacie PDF.